Wie met gezondheidsproblemen kampt of beperkingen heeft, loopt vaak tegen allerlei vragen aan.
Dat geldt ook voor wie in zijn of haar directe omgeving te maken krijgt met deze problemen. Dat kunnen vragen zijn op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, onderwijs of financiën. Bijvoorbeeld:


De ouder die ondersteuning zoekt bij de zorg voor kind of puber.
'Welke hulp is mogelijk vanuit de jeugdwet om mij te ondersteunen bij ontwikkelings- en opvoedingsproblemen en bij wie moet ik zijn?''


De jongvolwassene die graag in aanmerking komt voor beschermd wonen.
'Welke mogelijkheden zijn er in mijn gemeente?''


De zorggebruiker
'Hoe vind ik mijn weg tussen alle hulpverleners en moet ik nou bij de gemeente zijn of bij het zorgkantoor?''


De oudere die nog zelfstandig woont maar langzamerhand niet álles meer zelf kan.
'Wanneer kom ik in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?''UW Cliëntondersteuning is er voor mensen met een zorgvraag, hun naasten en mantelzorgers.

Waarom?

Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg en de wijze waarop deze georganiseerd is. In de zoektocht naar 'wat heb ik nodig en wat is er mogelijk' staat UW Cliëntondersteuning ter zijde.

Lees verder

 

Hoe werkt het?

Veel van de meest voorkomende vragen kunnen telefonisch of per e-mail beantwoord worden, zodat contact en ondersteuning snel en flexibel zijn. In de regel verloopt een traject als volgt...

Lees verder

 

UW Cliëntondersteuning

Postbus 98
3600 AB Maarssen

T: 0346 - 700 265
E: info@uwclientondersteuning.nl

 

Contactformulier

Vul uw naam in, a.u.b.
Vul uw telefoonnummer in, a.u.b.
Vul uw e-mailadres in, a.u.b. Dit is geen geldig e-mailadres
Vul uw bericht in, a.u.b.

 

Bel mij

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Vul uw naam in, a.u.b.
Vul uw telefoonnummer in, a.u.b.