Sinds 2015 zijn allerlei nieuwe zorgwetten in werking getreden of gewijzigd. Zoals de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet (Jw) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wetten bedoelt om de zorg dichtbij bij de burger te brengen die deze zorg nodig heeft.

Onder welke wet de zorg valt die u nodig heeft, blijkt in de praktijk niet altijd duidelijk. Burgers met een zorgvraag, mantelzorgers maar ook professionals en instanties zien soms door de bomen het bos niet. Het gevolg is dat burgers de weg niet weten, van het kastje naar de muur gestuurd worden of verkeerd worden verwezen, waardoor zorg te laat komt of zij zelfs helemaal geen zorg krijgen.

UW Cliëntondersteuning biedt burgers onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning in de zoektocht naar de juiste zorg.


De mogelijkheid voor ondersteuning is in een aantal van de genoemde wetten opgenomen.
In de WMO bijvoorbeeld wordt deze omschreven als:

"Een bijdrage aan .. het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen". (Wettekst WMO, art.1.1.1.)

Volgens de WMO, artikel 2.3.2, moet de gemeente de burger informeren over deze (gratis) mogelijkheid.

Voor wie?

Wie met gezondheidsproblemen of beperkingen kampt loopt vaak tegen allerlei vragen aan. Dat geldt ook voor wie in zijn of haar directe omgeving te maken krijgt met deze problemen.

Lees verder

 

Hoe werkt het?

Veel van de meest voorkomende vragen kunnen telefonisch of per e-mail beantwoord worden, zodat contact en ondersteuning snel en flexibel zijn. In de regel verloopt een traject als volgt...

Lees verder

 

UW Cliëntondersteuning

Postbus 98
3600 AB Maarssen

T: 0346 - 700 265
E: info@uwclientondersteuning.nl

 

Contactformulier

Vul uw naam in, a.u.b.
Vul uw telefoonnummer in, a.u.b.
Vul uw e-mailadres in, a.u.b. Dit is geen geldig e-mailadres
Vul uw bericht in, a.u.b.

 

Bel mij

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Vul uw naam in, a.u.b.
Vul uw telefoonnummer in, a.u.b.